Giỏ hàng

10 bài học marketing từ Apple

Bạn chưa bao giờ thấy Apple can dự vào một cuộc chiến về giá, phải vậy không? Hãy tìm ra lý do tại sao.Long Hồ
* Nguồn: Doanh Nhân+

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin